Retosa

Qui som?

L’aprovació inicial de la memòria i dels estatuts de la societat es va produir per acord del Ple de l’Ajuntament de Torrent, en sessió de 8 de febrer de 1989, i es van elevar a definitius pel ple el 3 d’octubre del mateix any, a compliment dels acords plenaris de la corporació, va ser constituïda el 15 de novembre de 1989, davant del notari d’aquesta població, el senyor Ramon Pascual Maiques.

Junta General

El Ple de l’Ajuntament de Torrent, constituït en Junta General de Recaptació de Torrent Unipersonal Municipal S.A., està format pels membres següents:

On és?

Pza. Colón, 12 – bajo 46900 Torrent

Tel: 96 111 18 70

Fax: 96 158 95 57

Correo electrónico:retosa@torrent.es

Capital Social

Íntegrament municipal

Plantilla

Gerente: Veguer Muñoz Agustin Técnico

/A Tributario/A: Vacant

Oficial 2ª Administrativa: Molins Gozalvo M. Dolores

Oficial 2º Administrativo: Muñoz Crescencio Juan

Oficial 2º Administrativo/Va: Vacant

Auxiliar Administrativa/Cajera: Garrido Gimenez Mª Jose

Notificadora: Mora Chulia Carmen

Oficial 1ª Administrativo Mercados: Mora Miquel Gerardo